SJ Healthcare - шаблон joomla Окна

archive Invitaţiei de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

De 60 descărcate

Descarcă (zip, 392 KB)

documentatie atribuire.zip

Nr.1150/11.02.2019

 

Invitaţiei de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

  

            Spitalul Municipal Lupeni  cu sediul in Mun. Lupeni, str. Padurarilor, nr. 2,  judetul Hunedoara, organizeaza in data de 18.02.2019, procedura de „negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare”, efectuata in temeiul prevederilor art. 104 alin. 1 punct C din Legea 98/2016.

 Negocierea va avea ca obiect incheierea:

 • Incheierea unor contracte ce are ca obiect Furnizarea de medicamente catre farmacia cu circuit inchis a Spitalului Municipal Lupeni cu un numar de 115 loturi.

 Pretul estimat maximal al achizitiei, in lei fara TVA 420898.30 lei fara TVA.

 Operatorii economici care desfasoara activitati similare cu obiectul contractului pot intra in posesia documentatiei de atribuire pe www.spital-lupeni.ro sectiunea achizitii publice sau s-o solicite prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Solicitarea va fi obligatoriu semnata de catre reprezentantul societatii si stampilata si va contine elementele de identificare a societatii, precum si numerele de telefon, fax si email.

Oferta va fi depusa la secretariatul unitatii in plic inchis cu denumirea „Negociere fara publicare MEDICAMENTE”:

 Continutul plicului trebuie sa contina urmatoarele:

 1. Fisa de informaţii generale;
 2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de negocire fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite.
 3. Propunerea tehnica elaborata astfel încât aceasta sa respecte cerinţele din Caietul de sarcini;
 4. Propunerea financiară - elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului/elor (valabilitatea ofertei: 90 de zile). Preţul ofertat  va fi exprimat în lei fără TVA cu doua zecimale. In caz de egalitate se va solicita o noua propunere financiara care va fi transmisa prin email sau fax.
 5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 6. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de Primaria locala;
 7. DUAE;
 8. Cazier judiciar.

 

Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1% din valoarea fiecarui lot.

 La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative.

Aceasta procedura se va incheia prin semnarea unor contracte de de furnizare.

Termen de depunere a ofertelor este 18.02.2019 ora 10:00 cu ora de deschidere 10:30.

 Documentatia de atribuire se regaseste atasata prezentei invitatii.

Unde ne aflăm!

 • Adresa : Str. Padurarilor Nr.2, Lupeni, Hunedoara
 • Email : secretariat@spital-lupeni.ro
 • Telefon 1 : 0254560650 (RCS)
 • Telefon 2 : 0254560651 (RCS)
 • Telefon 3 : COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE : 0254560730
 • Fax : 0254560307

Centrul unic de apel pentru situatii de urgenta - 112 (Ambulanta, Pompieri, Politie, Jandarmi)

Localizare pe hartă