SJ Healthcare - шаблон joomla Окна

pdf PROCES VERBAL DE SELECTIE

De 73 descărcate

Nr.2053/13.03.2019                                                                                           

 PROCES VERBAL DE SELECTIE

 

Incheiat azi 13.03.2019 cu ocazia analizei ofertelor depuse pentru achizitia publica avand ca obiect Lucrari de reparatii generale si renovare , clasificare conform CPV: 45453000-0, derulata prin Achizitie directa conform invitatiei de participare nr.1869/07.03.2019

 Comisia de evaluare este urmatoarea:

 • Lazar Dan Cristian – economist/presedinte comisie de evaluare fara drept de vot;
 • Hotea Narcisa / membru;
 • Girniceanu Daniel / membru cooptat
 • Burdan Mihai / membru.

 Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu :

 1. Legea 98/2016 actualizata privind achizitiile publice;
 2. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acord cadru din Legea nr. 98/2016 actualizata privind achizitiile publice.
 3. Orice alte acte normative in vigoare care reglementeaza achizitiile publice)

 

Presedintele comisiei de evaluare invita membrii acesteia sa confirme declaratiile de confidentialitate, impartialitate si disponibilitate care se anexeaza prezentei

Au fost consemnate ofertele depuse in termenul acordat in acest sens, Comisia de evaluare constatand faptul ca au fost depuse urmatoarele oferte:

 1. CRIS-MIRON COMPANY SRL cu nr inregistrare 2002/12.03.2019

 

Comisia de evaluare urmeaza a se intruni in data de 15.03.2019 in vederea evaluarii tehnice si financiare a ofertei transmise.

 

Unde ne aflăm!

 • Adresa : Str. Padurarilor Nr.2, Lupeni, Hunedoara
 • Email : secretariat@spital-lupeni.ro
 • Telefon 1 : 0254560650 (RCS)
 • Telefon 2 : 0254560651 (RCS)
 • Telefon 3 : COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE : 0254560730
 • Fax : 0254560307

Centrul unic de apel pentru situatii de urgenta - 112 (Ambulanta, Pompieri, Politie, Jandarmi)

Localizare pe hartă