Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedina sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

La sedintele Consiliului de administratie vor participa reprezentatii sindicatelor legal constituite in unitate, afiliate federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara care au statut de invitati permanenti.

Conform art. 187 Legea nr. 95/2006 republicata Consiliul de administratie al Spitalului este format din:

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI

 

Dr. Crisan Grigore Nicolae Lucian 

Presedintele Consiliului de Administratie

 membru cu drept de vot

Dr. Opre Manuela

reprezentantul Ministerului Sanatatii (Directia de Sanatate Publica Hunedoara)

membru cu drept de vot

Ec. Buda Titiana

reprezentantul Ministerului Sanatatii (Directia de Sanatate Publica Hunedoara)

membru cu drept de vot
Jr. Valceanu (Nagy) Camelia Mariana reprezentantul Primarului Municipiului Lupeni membru cu drept de vot

Ec. Szocs Camelia

reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Lupeni

membru cu drept de vot
Ec. ing. Condoiu Alin Cristofor reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Lupeni membru cu drept de vot
Dr. Botoroaga Mihaela

reprezentant al Colegiului Medicilor Hunedoara

membru cu drept de vot
As. med. Calinoiu Claudia

reprezentant al OAMGMAMR

 membru cu statut de invitat
As. med. Hotea Alin

reprezentant Sindicat SANITAS - Spitalul Municipal Lupeni

 membru cu statut de invitat

Ec. Muresan Nasta Minodora

reprezentantul Primarului Municipiului Lupeni

 membru supleant
Ing. Taiga Simona Maria

reprezentantul Primarului Municipiului Lupeni

 membru supleant
Ing. Deac Viorica

reprezentant D.S.P. Hunedoara

 membru supleant
Dr. Rosca Daniela

reprezentant D.S.P. Hunedoara

 membru supleant