Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedina sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

La sedintele Consiliului de administratie vor participa reprezentatii sindicatelor legal constituite in unitate, afiliate federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara care au statut de invitati permanenti.

Conform art. 187 Legea nr. 95/2006 republicata Consiliul de administratie al Spitalului este format din:

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI

 

Dr. Crisan Grigore Nicolae Lucian 

reprezentant al Consiliului local al Municipiului Lupeni

 membru titular

Ec. Szocs Camelia

reprezentant al Consiliului local al Municipiului Lupeni

 membru titular
Jr. Nagy Camelia

reprezentant al Primarului Municipiului Lupeni

 membru titular
Dr. Opre Manuela

reprezentant D.S.P. Hunedoara

 membru titular
Buda Titiana

reprezentant D.S.P. Hunedoara

 membru titular
Dr. Burdan Mihai

reprezentant al C.J.M. Hunedoara

 membru titular cu statut de invitat
As. Vintan Victoria

reprezentant al OAMGMAMR

 membru titular cu statut de invitat
As.Hotea Alin

reprezentant Sindicat SANITAS

 membru titular cu statut de invitat
Ec. Muresan Nasta Minodora

reprezentant al Consiliului local al Municipiului Lupeni

 membru supleant
Dr. Birau Cecilia

reprezentant D.S.P. Hunedoara

 membru supleant
Dr. Nimu Felicia

reprezentant D.S.P. Hunedoara

 membru supleant
Ing. Taiga Simona Maria

reprezentant al Primarului Municipiului Lupeni

 membru supleant
Dr. Ghenti Carmen reprezentant al C.J.M. Hunedoara  membru supleant cu statut de invitat