Raport de analiza a indicatorilor de performanta ai managementului Spitalului Municipal Lupeni anul 2022