Buletin informativ 2021  privind informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001

 

 

Buletinul informativ pt anul 2021 se poate descarca de aici

  

 

   În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a publica și de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001(actualizata *) privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Spitalului Municipal Lupeni

 

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare

 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Spitalul Municipal Lupeni, ale Consiliului de Administratratie al spitalului si functiile acestora si numele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice;

 

d) Coordonatele de contact ale spitalului respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet

 

e) programul de audienta al conducerii spitalului 

 

f) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

 

g) Programele si strategiile Spitalul Municipal Lupeni

 

 h)Lista cuprinzand documentele de interes public ;

 

i) Lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

  • categoriile de documente produse şi/sau gestionate de catre Spitalul Municipal Lupeni snt cele prevazute in legislatie si sunt specifice fiecarui departament. Documentele medicale folosite in cadrul Spitalului Municipal Lupeni sunt cele din brosura „Modelar spitale”; lista imprimatelor tipizate si metodologia de utilizare a acestora este unic si obligatoriu conform brosurii

 

f) Modalităţile de contestare a deciziei spitalului, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;