PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

NUME MEDIC LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

Dr. Stanciu Silvia - medic specialist Hematologie cu atestat de studii complementare in ingrijiri paliative

8:30 - 15:30 8:30 - 15:30 8 - 15 8:30 - 15:30 8 - 15

 

IN ATENTIA PACIENTILOR

 

PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE:
       BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE   FAMILIE/ MEDIC SPEC.
       C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE
       ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE  PENSIE
       ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT
       CARDUL DE SANATATE

 

 

        CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:

 

  LUNI MARTI MIERCURI JOI

VINERI

Hematologie

7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00

 

TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII

MEDICALE CU PLATA 

CABINET HEMATOLOGIE
Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii tarif - lei
1 Consultatie  70
2 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ     45
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      38
4 administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         60
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) 
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere)

 

INGRIJIRI PALIATIVE

 

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii tarif - lei
1 Consultatie  70
2 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ     45
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      38
4 administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         60

 

 

TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE 

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
CABINET HEMATOLOGIE
Pachetul minimal de servicii

 

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă      

 

Pachetul de baza de servicii

 

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative maximum 6 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 3 consultaţii pe lună

 

 

Denumire serviciu medical Număr puncte  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 16.2 4.5 72.9  
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale              10.8 4.5 48.6  
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani                12.8 4.5 57.6  
Consultaţia pentru îngrijiri paliative 21.6 4.5 97.2  

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
CABINET HEMATOLOGIE

 

Servicii diagnostice şi terapeutice
Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
  c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
      A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x        
16 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ     chirurgie, reumatologie, neurologie,
neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și de reabilitare, cardiologie, cardiologie
pediatrică, medici cu atestat de îngrijiri paliative
10 4.5 45 54
     G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte          
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative 7 4.5 31.5 37.8
      H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte x        
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative 11 4.5 49.5 59.4