PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

NUME MEDIC

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

 

VINERI

 

Dr. Andrasi Ana Eniko - medic specialist Medicina Interna

8 - 10 10 - 12 8 - 10 10 - 12 8 - 10

Dr. Ghenti Carmen - medic primar

Medicina Interna

10 - 12 8 - 10 10 - 12 8 - 10 10 - 12

Dr. Lukacs-Iacob Delia - medic specialist Medicina Interna

12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15

 

 

IN ATENTIA PACIENTILOR

 

PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE:
       BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE   FAMILIE/ MEDIC SPEC.
       C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE
       ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE  PENSIE
       ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT
       CARDUL DE SANATATE
 

 

 

        CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:

 

  LUNI MARTI MIERCURI JOI

VINERI

Medicina interna

7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00

 

 

 

TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL

SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII MEDICALE CU

PLATA 

 

Nr. crt.

Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii

tarif - lei

1

Consultatie 

50

2

administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)

25

3

administrare tratament prin puncţie intravenoasă

37

4

EKG standard

34

5

peak-flowmetrie

34

6

spirometrie

34

7

pulsoximetrie

34

8

electrocardiografie continua ( 24 de ore holter )

70

 

* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) 
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere)

 

 

 

 

 
TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
CABINET MEDICINA INTERNA

 

Pachetul minimal de servicii

       

 

 

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON

c1

c2

1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă   

 

 

Pachetul de baza de servicii

 

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON

c1

c2

1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 

1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă

maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă   

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice 

maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii

maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice 

maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună

maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

 

 

Denumire serviciu medical

Număr puncte 

Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)

c1

c2

c3

c4=c2*c3

c5=c4+c4*20%

 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)

16.2

4

64.8

77.8

Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale             

10.8

4

43.2

51.8

Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani               

12.8

4

51.2

61.4

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
CABINET MEDICINA INTERNA

 

Servicii diagnostice şi terapeutice

       

 

 

Nr. crt.

Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii

Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv

Punctaj 

Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)

 

c1

c2

c3

c4

c5=c3*c4

c6=c5+c5*20%

 

    A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte

x

 

 

 

 

5

EKG standard                                                            

cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie

10

4

40

48

7

spirometrie                                                             

alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie

10

4

40

48

8

pulsoximetrie                                                           

medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie

10

4

40

48

 

    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte  

x

 

 

 

 

8

electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)                        

cardiologie, medicină internă

20

4

80

96

 

   G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte

 

 

 

 

 

3

administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)     

toate specialităţile

7

4

28

33.6

 

    H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte

x

 

 

 

 

6

administrare tratament prin puncţie intravenoasă                        

toate specialităţile

11

4

44

52.8