PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

 

NUME MEDIC LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI
Dr. Al Hamesh Ella - medic primar Pediatrie 8 - 10 13 - 15 13 - 15 12 - 14 14 - 15
Dr. Ciobanu Ibolya Magdalena - medic specialist Pediatrie 10 - 11 10 - 11 10 - 11 14 - 15 12 - 14
Dr. Ion Adina Iuliana - medic specialist Pediatrie 13 - 15 11 - 13 8 - 10 10 - 12 10 - 12
Dr. Mateescu Mariana - medic primar Pediatrie 11 - 13 8 - 10 11 - 13 8 - 10 8 - 10

IN ATENTIA PACIENTILOR

 

PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE:
       BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE   FAMILIE / MEDIC SPEC.
       C.I./CERTIFICAT DE NASTERE
       ADEVERINTA / CARNET ELEV VIZAT
 

 

       CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:

 

  LUNI MARTI MIERCURI JOI

VINERI

Pediatrie

7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00

 

 

TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII

MEDICALE CU PLATA 

 

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii tarif - lei
1 Consultatie cabinete ambulator  70
2 Aerosoli ( la cerere ) 38
3 spirometrie 54
4 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) 38
5 administrare tratament prin puncţie intravenoasă 60

  

* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) 
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere)

  

TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
CABINET PEDIATRIE

 

Pachetul minimal de servicii

       

 

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON

c1

c2

1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă   

 

Pachetul de baza de servicii

 

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON

c1

c2

1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 

1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă

maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă   

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice 

maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii

maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice 

maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună

maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

 

Denumire serviciu medical Număr puncte  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 16.2 4.5 72.9 87.5
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale              10.8 4.5 48.6 58.3
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani                12.8 4.5 57.6 69.1

 

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
CABINET PEDIATRIE

 

Servicii diagnostice şi terapeutice

       

 

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
  c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
     G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte          
1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)                                     alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL, medicină fizică și de reabilitare, medici cu atestat de îngrijiri paliative 7 4.5 31.5 37.8
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative 7 4.5 31.5 37.8
      H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte x   4.5    
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative 11 4.5 49.5 59.4

 

 

DOTAREA CU APARATURA

 

DENUMIRE NR. BUCATI
EKG FUKUDA DENSHI 1