PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

NUME MEDIC 

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

 Dr. Codrean Mainardis Elena -   medic specialist R.M.F.B.

9 - 14

9 - 14

9 - 14

9 - 14

9 - 14

 

IN ATENTIA PACIENTILOR

 

PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE:
       BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE   FAMILIE/ MEDIC SPEC.
       C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE
       ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE  PENSIE
       ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT
       CARDUL DE SANATATE
 

 

    CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, ASTFEL:

 

  LUNI MARTI MIERCURI JOI

VINERI

RMFB

7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00

 

 

TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET RMFB

 

Pachetul de baza de servicii

 

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice

maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice

maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună

 

 

 

 

Denumire serviciu medical Număr puncte  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
Consultația de medicină fizică și de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 21.6 4 86.4  
Consultația de medicină fizică și de reabilitare cu vârsta cuprinsă între 4 si 59 ani 14.4 4 57.6  
Consultația de medicină fizică și de reabilitare peste vârsta de 60 ani                16.4 4 65.6  

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE  ÎN BAZELE DE TRATAMENT

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ

 

Procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare în cadrul unei serii de proceduri - efectuate în baze de tratament, precum și perioadele pentru care se pot acorda sunt:

 

Nr. crt. PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT
1  Kinetoterapie de grup pe afecţiuni                    
2  Galvanizare                                           
4  Curenţi diadinamici                                   
5  Trabert                                               
6  TENS                                                  
7  Curenţi interferenţiali                               
8  Unde scurte                                           
10  Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă                 
11  Ultrasunet                                            
12  Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
13  Magnetoterapie                                        
17  Curenţi cu impulsuri rectangulare                     
20  Stimulare electrică funcţională                       
22  Băi galvanice                                         
24  Aplicaţii cu parafină                                 
34  Kinetoterapie individuală                             
38  Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate   

 

Procedurile de la pct. 1 - 38 sunt efectuate în baza de tratament.

Procedurile se acordă pentru perioade și potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de medicină fizică și de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare, al cărui model este stabilit în Anexa nr. 11 C.

 

 

Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament si tariful pe zi de tratament

 

 

FRECVENŢĂ/PLAFON  - maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

  - maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi 

 

28 lei

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:
- Kinetoterapie individuală,
- Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate

 

42 lei

 

 

 

 

 

 

TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII

MEDICALE CU PLATA

 

Nr.Crt

Serviciul medical

tarif - lei

1

Consultatia

50

2

Infiltratie in structuri ale tesutului moale

20

3

Infiltratie intraarticulara

20

4

Kinetoterapie de grup pe afectiuni

20

5

Galvanizare

30

6

Ionizare

30

7

Curenti diadinamici

20

8

Trabert

20

9

TENS

20

10

Curenti interferentiali

30

11

Unde scurte

20

12

Ultrasunet

20

13

Curenti cu impulsuri rectangulare

30

14

Curenti cu impulsuri exponentiale

20

15

Stimularea electrica functionala

20

16

Bai galvanice

35

17

Aplicatii cu parafina

30

18

Masaj regional

40

19

Kinetoterapie individuala

40

20

Gimnastica supravegheata pt. supraponderali ( copii si adulti )

40

21

Gimnastica de intretinere ( indiferent de varsta )

40

22

Kinetoterapie postnatala ( gimnastica medicala dupa nastere )

40

23

Magnetodiaflux

30

 

* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) 
si pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere)

 

 

 

Dotarea cu aparatura medicala:

 

DENUMIRE NR. BUCATI
AP PREPARAT PARAFINA 12 LT 1
APARAT BAI GALVANICE 4 CELULE 1
APARAT DE TERAPIE US 1
APARAT ELECTROTERAPIE BTL 06/1 1
APARAT MAGNETODIAFLUX 1
APARAT UNDE SCURTE BTL-6000 1
BAIE GALVANICA ATM 31 1
BANDA  DE ALERGAT 1
BANDA ALERGARE WALKRUMMER 1
BARE PARALELE 2X2 M 1
BARE PARALELE 3 M 1
BICICLETA ERGONOMICA 1
BICICLETA RELAX STRESSLESS 1
BIOPTRON 1
COMBINA FIZIO ULTRASUNETE 1
COMBINA FIZIOTERAPIE CU ELECTROSTIMULARE SI ULTRASUNETE 2
CUSCA ROCHER 2X 2X2 M 1
LASER DE INALTA INTENSITATE SI TERAPIE SCHOCKWAVE 1
PAT DE RECUPERARE FIZICA 7
PATURI TRATAMENT FIZIOTERAPIE 5
PLACA CANADIANA 50X42 CM 1
ROATA(VOLAN, MANIVELA) 1
SCARI MODULARE 1
UNITATE TRATAMENT CU PARAFINA SI NAMOL 1