PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

NUME MEDIC 

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

Dr. Burdan Mihai -medic primar urologie

 

8:30 - 12:30

8:30 - 12:30

8:30 - 12:30

8:30 - 12:30

8:30 - 12:30

 

 

IN ATENTIA PACIENTILOR

 

PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE:
       BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE   FAMILIE/ MEDIC SPEC.
       C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE
       ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE  PENSIE
       ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT
       CARDUL DE SANATATE

 

        CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:

 

  LUNI MARTI MIERCURI JOI

VINERI

Urologie

7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00
7:00 - 8:00
14:00 - 15:00

 

TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII

MEDICALE CU PLATA

 

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii tarif - lei
1 Consultatia 70
2 testare cutanata la anestezice locale 54
3 terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii 81
4 terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) 81
5 dilataţia stricturii uretrale 135
6 tratamentul plăgilor 81
7 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) 38
8 administrare tratament prin puncţie intravenoasă 60
9 Cateterismul uretrovezical " a demeure " pentru retentie completa de urina 53
10 Punctie chist renal 51
11 Circumcizie/ Frenuloplastie 63
12 Reducere parafimoza 48
13 Extragere cateter ureteral JJ 56
14 Instilatie vezicala 51
15 Uretrocistoscopie 55
16 Montare cateter mono J 202
17 Recoltare secretie uretrala  48
18  montarea/schimbarea cateterului uretrovezica 53
19  montarea/schimbarea cistostomiei 216
20  montarea/schimbarea cateterului nefrostomiei 450

 

* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) 
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere)

 

 

TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
CABINET UROLOGIE

 

Pachetul minimal de servicii

       

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON

c1

c2

1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă   

 

 

Pachetul de baza de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON

c1

c2

1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă

 

maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice

maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii

 

maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice

maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună

 

maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

 

 

Denumire serviciu medical Număr puncte  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 17.25 4.5   93.2
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale              11.5 4.5   62.1
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani   13.5 4.5   72.9

 

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
CABINET UROLOGIE

 

Servicii diagnostice şi terapeutice

       
Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
  c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
      A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x        
13 testare cutanată la anestezice locale                                    alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialități chirurgicale 10 4.5   54
    E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte     x        
18 tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate -
plăgi tăiate superficial, înţepate superficial,
necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi
(anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea
firelor, pansament)
dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatologie, obstetrică-ginecologie, urologie 15 4.5   81
31 terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii                       chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4.5   81
32 tratamentul plăgilor                                                     chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale 15 4.5   81
33 terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)                 urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală 15 4.5   81
     F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte x        
12 dilataţia stricturii uretrale      urologie, chirurgie 25 4.5   135
18  montarea/schimbarea cateterului uretrovezical/cistostomiei/nefrostomiei urologie 25 4.5   135
19 instilarea de soluții medicamentoase în vezica urinară prin cateterizare temporară urologie, oncologie 25 4.5   135
     G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte          
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative 7 4.5   37.8
      H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte x        
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative 11 4.5   59.4

 

 

Dotarea cu aparatura medicala:

 

 

DENUMIRE NR. BUCATI
CITOSCOP   OLYMPUS 1
ECOGRAF PORTABILBIOCARE CU VIDEOPRINTER  SONY 1
URETROTOM OLYMPUS 1