Integritate institutionala

 

 

 

Cod etic / deontologic / de conduita

 

Lista cuprinzand cadourile primite: nu au fost declarate cadouri 

 

Mecanismul de raportare a incalcarilor legii

 

Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala

 

Plan de integritate al Spitalului Municipal Lupeni 2022 - 2025

 

Raport narativ DE ETAPA referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în planul de integritate in cadrul Spitalului Municipal Lupeni

 

Situatia incidentelor de integritate: nu au fost incidente de integritate

 

Studii / cercetari / ghiduri / materiale informative relevante

 

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2022