PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

 

Numele si prenumele Functie / Grad profesional LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

DR. MUNTEANU IONELA CRISTINA

MEDIC SPECIALIST

11 - 17 8 -14 8 -14 8 - 14 8 - 14

 

 

IN ATENTIA PACIENTILOR

PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE:
       BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE   FAMILIE/ MEDIC SPEC.
       C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE
       ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE  PENSIE
       ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT
       CARDUL DE SANATATE

 

     CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:

 

  LUNI MARTI MIERCURI JOI

VINERI

Laborator radiologie si imagistica medicala 

7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00

 

 Personal

Numele si prenumele

Functia

MUNTEANU IONELA-CRISTINA

MEDIC SPECIALIST

STANILESCU ION-LUCIAN

FIZICIAN

PIRAIANU ELENA-BIANCA

ASISTENT MEDICAL PR SEF

CIOBOTARU MIHAELA

ASISTENT MEDICAL PR

DAVID MARIA-ROXANA

ASISTENT MEDICAL PR

MARCU VIORICA-GABRIELA

ASISTENT MEDICAL PR

VELICU EVA-GYONGYVER

ASISTENT MEDICAL PR

ZAPADA ANNAMARIA-ROMINA

ASISTENT MEDICAL PR

SIMON EVA

ASISTENT MEDICAL PR

ARDELEAN CARMEN

SORA MEDICALA PR

 

TARIFE PRACTICATE IN LABORATORUL DE

RADIOLOGICE SI IMAGISTICA MEDICALA AL

SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI  CU PLATA

 

Nr. crt. Denumire analiza Tarif - lei - 
1 Examen radiologic cranian standard*1) 50
2 Examen radiologic cranian în proiecţie
sinusuri
anterioare ale feţei*1)
50
4 Radiografie de membre*1): 50
          a.1) Braţ drept 50
          a.2) Braţ stâng 50
          b.1) Cot drept 50
          b.2) Cot stâng 50
          c.1) Antebraţ drept 50
          c.2) Antebraț stâng 50
          d.1) Pumn drept 50
          d.2) Pumn stâng 50
          e.1) Mână dreaptă 50
          e.2) Mână stângă 50
          f.1) Şold drept 50
          f.2) Șold stâng 50
          g.1) Coapsă dreaptă 50
          g.2) Coapsă stângă 50
          h.1) Genunchi drept 50
          h.2) Genunchi stâng 50
          i.1) Gambă dreaptă 50
          i.2) Gambă stângă 50
          j.1) Gleznă dreaptă 50
          j.2) Gleznă stângă 50
          k.1) Picior drept 50
          k.2) Picior stâng 50
          l.1) Calcaneu drept 50
          l.2) Calcaneu stâng 50
5 Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) 50
6 Examen radiologic centură scapulară*1) 50
7 Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) 50
8 Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) 50
9 Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) 50
10 Examen radiologic torace ansamblu*1) 50
11 Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 50
12 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 50
13 Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) 80
17 Examen radiologic tract urinar (urografie
minutată) cu substanţă de contrast
300
30 Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1) 30
     
2. Investigaţii neiradiante Tarif - lei - 
31 Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) 70
32 Ecografie abdomen*1) 54
33 Ecografie pelvis*1) 41
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere)
si pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere)

 

Nt.crt. Serviciul paraclinic CT Tarif*  - lei -
   Investigaţii de înaltă performanţă                                      
1 CT craniu nativ                                                          156
2 CT buco-maxilo-facial nativ                                             202
3 CT regiune gât nativ                                                    175
4 CT regiune toracică nativ                                                228
5 CT abdomen nativ                                                        235
6 CT pelvis nativ                                                         235
7 CT coloană vertebrală nativ/segment                                      81
8 CT membre nativ/membru                                                  81
9 CT mastoidă                                                             202
10 CT sinusuri                                                              202
11 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast                             445
12 CT hipofiză cu substanţă de contrast                                    505
13 CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast                 539
14 CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast                        505
15 CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast                   528
16 CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos    469
17 CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos     485
18 CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment        539
19 CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru         242
20 CT ureche internă                                                       505
21 Uro CT                                                                  539
22 Angiografie CT membre                                                   539
23 Angiografie CT craniu                                                   539
24 Angiografie CT regiune cervicală                                        539
25 Angiografie CT torace                                                   539
26 Angiografie CT abdomen                                                  539
27 Angiografie CT pelvis                                                   539
28 Angiocoronarografie CT                                                  943
   
* pentru pacientii neasigurati   
 pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare   
Serviciile medicale de inalta performanta - CT- se efectueaza numai pe baza de recomandare medicala 

 

Nt.crt. Serviciul paraclinic Tarif*  - lei -
1 Mamografie in doua planuri - tariful se refera la examinarea pentru un san 100
2 Osteodensitometrie segmentara ( DXA) 30
3 Radiografie retroalveolara 21
4 Radiografie panoramica 41
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere)
si pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere)

  

Nr. crt. Denumire examinare tarif - lei
1 Ecografie generala* 70
2 Ecografie abdomen* 54
3 Ecografie pelvis * 41
4 Ecografie mamara - tariful se refera la examinarea pentru un san 52
5 Ecografie trimestrul I de sarcina * 70
6 Ecografie trimestrul II si III de sarcina* 70
7 Ecografie transvaginala * 70
8 Ecografie de organ/articulatie/parti moi * 60
9 Ecografie 3 / 4 D * 90
Ecografie 3 / 4 D printata * 90
Ecografie 3 / 4 D cu CD *                                                             120
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) 
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere)

  

TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară 
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară  Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1 Examen radiologic cranian standard*1) 40.35
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 40.35
4 Radiografie de membre*1):  
          a.1) Braţ drept 40.35
          a.2) Braţ stâng 40.35
          b.1) Cot drept 40.35
          b.2) Cot stâng 40.35
          c.1) Antebraţ drept 40.35
          c.2) Antebraț stâng 40.35
          d.1) Pumn drept 40.35
          d.2) Pumn stâng 40.35
          e.1) Mână dreaptă 40.35
          e.2) Mână stângă 40.35
          f.1) Şold drept 40.35
          f.2) Șold stâng 40.35
          g.1) Coapsă dreaptă 40.35
          g.2) Coapsă stângă 40.35
          h.1) Genunchi drept 40.35
          h.2) Genunchi stâng 40.35
          i.1) Gambă dreaptă 40.35
          i.2) Gambă stângă 40.35
          j.1) Gleznă dreaptă 40.35
          j.2) Gleznă stângă 40.35
          k.1) Picior drept 40.35
          k.2) Picior stâng 40.35
          l.1) Calcaneu drept 40.35
          l.2) Calcaneu stâng 40.35
5 Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) 40.35
6 Examen radiologic centură scapulară*1) 40.35
7 Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) 40.35
8 Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) 40.35
9 Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) 40.35
10 Examen radiologic torace ansamblu*1) 40.35
11 Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 40.35
12 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 40.35
13 Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) 75.49
17 Examen radiologic tract urinar (urografie
minutată) cu substanţă de contrast
296
30 Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1) 27.18
2. Investigaţii neiradiante
31 Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) 70.44
32 Ecografie abdomen*1) 53.92
33 Ecografie pelvis*1) 40.44

 

Dotarea cu aparatura medicala:
LOCATIE DENUMIRE NR. BUCATI
RADIOLOGIE AP. RADIOGRAFIE DENTARA INTRAORALA 1
RADIOLOGIE AP.RAD PANORAMICO CU CEFALOMETRIE 1
RADIOLOGIE APARAT DEVELOPARE FILME RADIOLOGICE JP33 1
RADIOLOGIE APARAT DEVELOPAT FILME RADIOLOGICE(SN1901-11079) 1
RADIOLOGIE CASETE KODAK 2C 1
RADIOLOGIE COMPUTER TOMOGRAF 1
RADIOLOGIE FOTOPRINTER ID CAMERA MODEL 4L 1
RADIOLOGIE INSTALATIE RX CU UN POST DE GRAFIE, TIP PERFORMX 1
RADIOLOGIE MAMOGRAF 1
RADIOLOGIE MASINA AUTOMATA DE DEVELOPAT KODAK RAY 1
RADIOLOGIE MASINA DE DEVELOPAT FILME RX 2
RADIOLOGIE MULTIX COMPACT K 1
RADIOLOGIE OSTEODENSIOMETRU STATOS 1
RADIOLOGIE SENZOR DIGITAL RADIOGRAF DENTAR 1
RADIOLOGIE SIRESKOP SIRESKOP CX 1